Brief aan de ministers van SZW, BZK, OCW, VWS, J&V en de staatssecretaris van Cultuur & Media over de aanpak van seksuele intimidatie

Brief aan de ministers van SZW, BZK, OCW, VWS, J&V en de staatssecretaris van Cultuur & Media over de aanpak van seksuele intimidatie


Berichten naar aanleiding van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland richtten de aandacht in de afgelopen weken op seksuele intimidatie als een probleem in de mediasector. Dat is terecht, maar het probleem is breder. Ook in andere sectoren komt het nog altijd regelmatig voor.

Het College voor de Rechten van de Mens dringt er op aan te kiezen voor een integrale opzet om seksuele intimidatie te voorkomen en aan te pakken. Het is van belang dat de departementen gecoördineerd dit onderwerp bespreekbaar maken, aan preventie werken, ervoor zorgen dat slachtoffers goed worden opvangen en dat meldingen zorgvuldig worden onderzocht.