Gespreksnotitie t.b.v. rondetafelgesprek Etnisch profileren

Gespreksnotitie t.b.v. rondetafelgesprek Etnisch profileren


De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken organiseert op 24 november 13.00-16.30 uureen rondetafelgesprek over etnisch profileren. De aanleiding van dit rondetafelgesprek is de uitspraak van de rechtbank van Den Haag van 22 september jl. inzake etnisch profileren van de Koninklijke Marechaussee. Het doel van dit rondetafelgesprek is om meer begrip te krijgen bij de impact en uitvoering van etnisch profileren en het wettelijk kader wat daarbij hoort.

Het College neemt deel aan dit rondetafelgesprek. Etnisch profileren heeft veel negatieve gevolgen voor zowel mensen die ermee te maken krijgen als de samenleving als geheel. Het draagt bij aan de stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen, maar zorgt ook voor wantrouwen in de overheid. Het zal bepleitten om tot het uiterste te gaan om etniciteit in risicoprofielen te voorkomen. Ook de rechter kan hier meer in doen.

Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Wat is de impact van etnisch profileren op de groepen die het aangaat? Welke ervaringen hebben mensen en hoe wordt door organisaties bij klachten hier mee omgegaan? Hoe gaat een handhavingsactie in zijn werk en waar wordt op gelet? Op welke wijze gebruiken uitvoeringsorganisaties risicoprofielen, hoe komen deze tot stand binnen de organisatie en hoe wordt besloten die te gebruiken? Wat zijn verschillende juridische invalshoeken op de rechterlijke uitspraak?