Inzicht in inclusie III

Inzicht in inclusie III


Wat is de positie van mensen met een beperking in Nederland op het gebied van zelfstandig leven in de maatschappij, onderwijs en werk? In deze publicatie gaat het College voor de Rechten van de Mens in op deze vraag op basis van de derde meting in het drieluik van de kwantitatieve indicatoren voor het VN-verdrag handicap. Deze derde meting is in opdracht van het College uitgevoerd door het Nivel en het CBS.