Brief over de inbreng van het commissiedebat 'Gehandicaptenbeleid'

Brief over de inbreng van het commissiedebat 'Gehandicaptenbeleid'


Op 21 april 2022 debatteert de commissie BZK over beleid voor mensen met een beperking. Op de agenda staat de kabinetsreactie van 1 oktober 2021 op de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland. Ook ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag handicap staat op de agenda. Inmiddels is er een nieuw kabinet en worden de contouren van het beleid gericht op implementatie van het VN-verdrag handicap duidelijker. Na de evaluatie en eindrapportage van “Onbeperkt Meedoen!” werkt het ministerie van VWS aan een vervolg. In deze brief geeft het College een aantal vraagpunten mee.