Infographic UPR proces 2022

Infographic UPR proces 2022


Dit jaar (2022) wordt Nederland voor de vierde keer onderworpen aan de Universal Periodic Review (UPR) van de Verenigde Naties. Dit wordt ook wel het mensenrechtenexamen genoemd. Tijdens de UPR moet de overheid aan de VN-Mensenrechtenraad verantwoording afleggen over de mensenrechtensituatie in ons land. In deze infographic staat het hele UPR proces van begin tot eind uitgelegd.