Brief aan Vaste commissie Digitale Zaken over inbreng rondetafelgesprek gemeentelijke/provinciale overheid inzake digitalisering

Brief aan Vaste commissie Digitale Zaken over inbreng rondetafelgesprek gemeentelijke/provinciale overheid inzake digitalisering


Op dinsdag 28 september 2021 voerde de Vaste commissie Digitale Zaken een rondetafelgesprek over gemeentelijke/provinciale overheid inzake digitalisering. In hun voorbereiding hierop stuurde het College deze brief, mede om het onlangs gepubliceerde onderzoek naar algoritmegebruik onder gemeenten in relatie tot mensenrechten onder de aandacht te brengen.