Speech van voorzitter Adriana van Dooijeweert voor het VN-Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie

Speech van voorzitter Adriana van Dooijeweert voor het VN-Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie


Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport ingediend bij het Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties. In ons rapport beschrijven we welke ontwikkelingen we zien als het gaat om discriminatie op grond van ras, en wat de overheid (nog meer) zou moeten doen.

Vrijdag 13 augustus 2021 ging het College in gesprek met het Comité, gaven we toelichting op ons rapport en hebben we vragen van de comitéleden beantwoord. In de bijlage de speech van onze voorzitter Adriana van Dooijeweert.