Position Paper Langere termijn coronabeleid

Position Paper Langere termijn coronabeleid


Hoe moet de overheid omgaan met de spanning tussen het beschermen van de gezondheid enerzijds en het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheidsrechten anderzijds? Hoe ver gaat haar verantwoordelijkheid om de volksgezondheid te waarborgen?

Het College voor de Rechten van de Mens schreef een position paper als input voor het rondetafelgesprek met de vaste commissie voor VWS over het thema ‘langere termijn coronabeleid’.