Brief aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Op 30 maart vergadert de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verbeteraanpak Passend Onderwijs. Onderdeel van deze verbeteraanpak is de ontwikkeling van een routekaart naar inclusiever onderwijs. In een brief aan de commissie vraagt het College voor de Rechten van de Mens aandacht voor het recht op onderwijs volgens het VN-verdrag handicap binnen deze verbeteraanpak.