Advies over wetsvoorstel aanpassing pensioenstelsel

Advies over wetsvoorstel aanpassing pensioenstelsel


Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet in 2019 met de werknemers- en werkgeversorganisaties een akkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel. Het College voor de Rechten van de Mens (College) heeft op verzoek van de minister advies gegeven over de mensenrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel, met name op het terrein van gelijke behandeling en non-discriminatie.