CERD Report Netherlands Institute for Human Rights

CERD Report Netherlands Institute for Human Rights


Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport* ingediend bij het Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties. In ons rapport beschrijven we welke ontwikkelingen we zien als het gaat om discriminatie op grond van ras, en wat de overheid (nog meer) zou moeten doen.

* Het rapport is in het Engels