Publicatieregels uitspraken College voor de Rechten van de Mens

Publicatieregels uitspraken College voor de Rechten van de Mens


Alle uitspraken die het College voor de Rechten van de Mens doet publiceert het College op www.mensenrechten.nl. In dit document leest u welke publicatieregels daarvoor gelden.