Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes

Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes


Het is belangrijk dat overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Om hierbij te helpen, werkten veertien adviescolleges vijf coronascenario's verder uit: (1) Verkoudheid (2) Griep+ (3) Externe dreiging (4) Continue strijd en (5) Worst case.