Brief aan vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel emancipatie over meerjarige aanpak gendergelijkheid

Brief aan vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel emancipatie over meerjarige aanpak gendergelijkheid


Op 6 december 2021 debatteert de Tweede Kamer in het kader van de begroting van OCW over het emancipatiebeleid. Uit de geagendeerde stukken blijkt dat de regering op onderdelen vooruitgang heeft geboekt. Maar evenzeer wordt duidelijk dat er wat betreft emancipatie nog een weg te gaan is. Daarbij komt dat de coronacrisis de ontwikkeling naar meer gendergelijkheid onder druk zet.

Gendergelijkheid bij het College voor de Rechten van de Mens hoog op de agenda, zowel via de behandeling van meldingen en klachten over discriminatie, als via ons meerjarig strategisch programma Gendergelijkheid (2020-2023). Het College stelt het daarom zeer op prijs wanneer in het debat het belang wordt onderstreept van een gecoördineerde meerjarige aanpak van gendergelijkheid door de verantwoordelijke ministers en hun departementen.