Inbreng t.b.v. de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

Inbreng t.b.v. de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring


De Tweede Kamer bespreekt in week 15 van 2022 de Wijziging van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring (Wtvb). Het College voor de Rechten van de Mens vraagt in deze brief aandacht voor de aanpassing van Artikel 5 Wtvb in deze novelle. Kort gezegd houdt de voorgenomen wijziging in dat de directeur van de inrichting onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid krijgt vreemdelingen collectief in de cel op te sluiten, en wel voor 23 uur per dag, voor een maximum periode van vier weken.