Reactie van het College voor de Rechten van de Mens inzake wetsvoorstel implementatie EU Toegankelijkheidsrichtlijn

Reactie van het College voor de Rechten van de Mens inzake wetsvoorstel implementatie EU Toegankelijkheidsrichtlijn


Advies over het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 over toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten