Brief aan minister Kuipers van VWS over wijziging Wet publieke gezondheid

Brief aan minister Kuipers van VWS over wijziging Wet publieke gezondheid


Het College is blij dat de minister veel aandacht heeft voor mensenrechten en de (soms vergaande) beperking van vrijheidsrechten. Het is goed dat expliciet in het wetsvoorstel staat dat collectieve maatregelen alleen toegestaan zijn voor zover die de uitoefening van grondrechten zo min mogelijk beperken. Ook noemt de minister belangrijke mensenrechtelijke aspecten als noodzakelijkheid, proportionaliteit en tijdelijkheid als voorwaarden voor het nemen van maatregelen. 

Maar het College heeft nog wel enkele aanbevelingen: 

  • Leg uit waarom in dit wetsvoorstel niet is aangesloten bij de bekende constructie van separate toepassing van bepalingen van staatsnoodrecht; 
  • Expliciteer in welke gevallen leeftijdsdifferentiatie aan de orde is; 
  • Breid de toelichting bij het wetsvoorstel uit met andere grondrechten die met dit voorstel geraakt kunnen worden, zoals het recht op vereniging, het recht op onderwijs en ondernemingsvrijheid; 
  • Garandeer de participatie van mensen met een beperking in de totstandkoming van wetgeving en beleid; 
  • Expliciteer in de toelichting waarom eerder gestelde maatregelen zoals de avondklok en het coronatoegangsbewijs ontbreken in dit wetsvoorstel.