Folder VN-verdrag handicap

Folder VN-verdrag handicap


Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander in Nederland. Dit staat in het VN-verdrag handicap. In deze folder geeft het College voor de Rechten van de Mens uitleg. Wat is het VN-verdrag handicap? Voor wie is het en wie moeten of kunnen zich ervoor inzetten? En wat is de rol van het College?