Brochure over de procedure voor de behandeling van discriminatieklachten

Brochure over de procedure voor de behandeling van discriminatieklachten


Als iemand vermoedt dat hij, zij of hen gediscrimineerd is, kan hij, zij of hen een klacht indienen bij het College. Het College kan beoordelen of er in een individuele situatie sprake is van discriminatie. Dit doet het College aan de hand van de gelijkebehandelingswetgeving. Het College kan alleen over situaties oordelen die worden beschermd door deze wetgeving.

In deze brochure leggen we uit hoe de procedure werkt.