Brief aan de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid inzake de wijziging van de Transgenderwet

Brief aan de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid inzake de wijziging van de Transgenderwet


Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer wetsvoorstel 35 825 inzake de Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (de wijziging van de Transgenderwet). Dit wetsvoorstel beoogt de voorwaarden en procedure voor het aanpassen van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte te vereenvoudigen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, komen de eis van een deskundigenverklaring en de leeftijdsgrens van zestien jaar te vervallen. Het College voor de Rechten van de Mens ziet het wetsvoorstel als een belangrijke stap vooruit in de bescherming en bevordering van de rechten van transgender (ook wel: trans) personen. Het College moedigt de Vaste commissie aan om vóór het wetsvoorstel te stemmen en in deze brief legt het College uit waarom.